98Watch – making Alois Theo personally kick hit China 1-1 Lifan sports Sohu|Watch – making Alois Theo personally kick hit China 1-1 Lifan sports Sohu6

Watch – making Alois Theo personally kick hit China 1-1 Lifan – Sohu of Beijing sports time 19:35 on September 23rd, the 2016 season of Super League twenty-sixth round, Hebei Huaxia happiness home court against Chongqing lifan. Seventy-fifth minutes, Ding Jie box down Alois Theo, the referee gave a penalty of capital punishment, China and Ding Jie booked, Alois Theo personally penned the kick hit, Hebei Lifan 1-1 china. Hebei Huaxia happiness: 19- Yang Cheng, 5- Dewey, 6- Luo Senwen, 23- 16- Liao Junjian, Xu Xiaolong, 30- Lee, 7- Jiang Ning, 21- Kakuta, 25- mbia, 9- Dong Xuesheng, 30- 1- Alois Theo subs: Eurasia, 2- Du Wenyang, 11- 17- GUI Hong, Zhu Haiwei, Wang 20-, Zhang Lifeng 29-, 33- high – wing Chongqing Lifan: 1- Deng Xiaofei, 8- Ding Jie, Liu Yu 9-, 14- 18- Yourong Zheng, Xu Yang, Milovic 15-, Tan Wangsong 30-, Wang Dong 6-, 11- 27- 32- Kaerdeke, Wu Qing, Fernando bench: 5- Sui Dong Lu, 7- Jin Feng, Wang Weicheng 16-, Chen Lei 21-, Cui Yongzhe 22-, Chen Anqi 31- 33-, Geely Oiticica (Fu Qi)